„Aki el akarja nyomni a kritikát: annak vagy becstelen szándékai vannak, vagy érzi a maga szellemi silányságát” – Szabó Dezső.

Alapító-felelős szerkesztő:
ifj. Gergelyffy Jenő
geje[kukac]szegyenpad.com

Szerkesztő-munkatársak:
Antal Béla
szerk[kukac]szegyenpad.com

Dr. Jakab Attila
szerk[kukac]szegyenpad.com

Tárhely-szolgáltató:
CloudFlare

Oldalunk szerkesztőségi alapelve

A publikációinkban nevesített – de facto: szégyenpadba küldött – személyek (közfeladatot ellátók, közszereplők) emberi méltóságát, becsületét nem sértjük. Kritikánkat, negatív értékítéletünket az adott (közfeladatot ellátó, közhatalmat gyakorló) személy vagy szervezet, intézmény munkavégzése kapcsán fogalmazunk meg. A közszereplőket nevén nevezzük, tekintettel arra, hogy nagyobb tűréshatárral kell viseljék a bírálatot, a negatív értékítéletet.

Közszereplőnek tekintjük többek közt a bírókat, bírósági titkárokat, gyámhivatali ügyintézőket, igazságügyi szakértőket, továbbá mindazon kormányzati-állami, vagy önkormányzati alkalmazásban álló, közfeladatot ellátó alkalmazottakat, mely személyek munkájuk során közhatalmat gyakorolnak, illetve közfeladatot látnak el. „A közszereplést vállaló személyeknek vállalni kell azt is, hogy mind a sajtó, mind pedig a szélesebb közvélemény figyelemmel kíséri minden szavukat és cselekedetüket, így nagyobb türelmet kell tanúsítaniuk a kritikai megnyilvánulásokkal szemben”ABH 36/1994. számú határozata.

Közérdekű bejelentés

Közérdekű bejelentéseket olyan természetes személyektől várunk a szerk[kukac]szegyenpad.com címre, akiket  közfeladatot ellátó személy/személyek munkavégzése által súlyos jogsérelem, megalázás ért.

Szerkesztőségünk fenntartja annak jogát, hogy egyes bejelentésekkel – társadalmi közérdeklődésre számot tartó mivoltával összefüggésben, annak hiányában – nem foglalkozik. Magánéleti problémákkal, vitákkal – vélt vagy valós sérelmek publikálásával pro és kontra – semmilyen formában nem foglalkozunk.

Moderálás

Publikációinkhoz fűzött hozzászólásokat előzetesen moderáljuk.

Magyarország Alaptörvénye

IX. cikk

(1) Mindenkinek joga van a véleménynyilvánítás szabadságához.

(2) Magyarország elismeri és védi a sajtó szabadságát és sokszínűségét, biztosítja a demokratikus közvélemény kialakulásához szükséges szabad tájékoztatás feltételeit.

(3) A sajtószabadságra, valamint a médiaszolgáltatások, a sajtótermékek és a hírközlési piac felügyeletét ellátó szervre vonatkozó részletes szabályokat sarkalatos törvény határozza meg.

Emberi Jogok Európai Egyezménye

(1993. évi XXXI. törvény az emberi jogok és az alapvető szabadságok védelméről szóló, Rómában, 1950. november 4-én kelt Egyezmény és az ahhoz tartozó nyolc kiegészítő jegyzőkönyv kihirdetéséről)

10. Cikk – Véleménynyilvánítás szabadsága

1. Mindenkinek joga van a véleménynyilvánítás szabadságához. Ez a jog magában foglalja a véleményalkotás szabadságát és az információk, eszmék megismerésének és közlésének szabadságát országhatárokra tekintet nélkül és anélkül, hogy ebbe hatósági szerv beavatkozhasson. Ez a Cikk nem akadályozza, hogy az államok a rádió-, televízió- vagy mozgókép vállalatok működését engedélyezéshez kössék.

2. E kötelezettségekkel és felelősséggel együttjáró szabadságok gyakorlása a törvényben meghatározott, olyan alakszerűségeknek, feltételeknek, korlátozásoknak vagy szankcióknak vethető alá, amelyek szükséges intézkedéseknek minősülnek egy demokratikus társadalomban a nemzetbiztonság, a területi sértetlenség, a közbiztonság, a zavargás vagy bűnözés megelőzése, a közegészség vagy az erkölcsök védelme, mások jó hírneve vagy jogai védelme, a bizalmas értesülés közlésének megakadályozása, vagy a bíróságok tekintélyének és pártatlanságának fenntartása céljából.

Kérjük, iratkozzon fel a Szegyenpad.com
cikkértesítőjére:

SPAM-et azt nem, viszont a cikkeinket megjelenést követően azonnal küldjük!