Vádemelés az élettársát bántalmazó és fenyegető rendőrrel szemben

A Debreceni Regionális Nyomozó Ügyészség három rendbeli könnyű testi sértés vétsége, két rendbeli személyi szabadság megsértésének bűntette és folytatólagosan elkövetett büntetőügyben kényszerítés hatósági eljárásban bűntettének kísérlete miatt emelt vádat a Nyírbátori Járásbíróságon, írja az ugyeszseg.hu

A vádirat lényege szerint a férfi – aki 2017 év végén létesített élettársi kapcsolatot a sértettel – 2019 júliusában szabolcsi lakóhelyükön szerelemféltés miatt veszekedni kezdett a nővel. A férfi a karjánál fogva az ingatlan udvarára rángatta élettársát, a földre lökte, a haját megragadva húzni kezdte, majd hirtelen elengedte, amitől a sértett feje a betonba ütődött. A kórházi ellátás során a nő – attól tartva, hogy élettársa elveszíti az állását – azt állította, hogy sérülése véletlen balesetben keletkezett.

A vádlott 2019 szeptemberében is megverte élettársát, ez alkalommal – szintén féltékenységből – ittasan kezdett vele veszekedni, fojtogatta, arcán megütötte, a hátára taposott, kitépte füléből a fülbevalóját és nem engedte ki a családi házból.

2020 áprilisában a felek megbeszélték, hogy megszüntetik élettársi közösségüket. A fennálló tartozásaik rendezése miatt azonban vita bontakozott ki köztük, a vádlott agresszívvá vált, a konyhában törni-zúzni kezdett, veréssel fenyegette élettársát. A nő kimenekült az udvarra, a vádlott utánament és berángatta a házba, ott alkarjával megszorította a nyakát, majd derékon rúgta. Az elkövető a bántalmazást csak akkor hagyta abba, amikor a sértett a fürdőszobába menekült és értesítette a rendőrséget.

A vádlott ezután fenyegetéssel arra akarta rávenni a sértettet, hogy vonja vissza feljelentését, ennek érdekében többször felhívta telefonon és személyesen is felkereste.

A Debreceni Regionális Nyomozó Ügyészség a sértett kihallgatását követően haladéktalanul elrendelte a rendőr őrizetét, gyanúsítottként hallgatta ki, majd bűnügyi felügyeletet és távoltartást indítványozott, amelyet a bíróság elrendelt.

A nyomozó ügyészség vádiratában azt indítványozta, hogy amennyiben a vádlott az előkészítő ülésen a bűncselekmények elkövetését beismeri, a bíróság ítélje egy év nyolc hónap, végrehajtásában három év próbaidőre felfüggesztett börtönbüntetésre és katonai büntetésként fokozza le.

Az ügyben kiadott korábbi sajtóközlemény az alábbi linken érhető el:

Bűnügyi felügyelet és távoltartás az élettársát bántalmazó és fenyegető rendőrrel szemben – Ügyészség

A Deb­re­ce­ni Regi­o­ná­lis Nyo­mo­zó Ügyész­ség bün­te­tő­ügy­ben kény­sze­rí­tés ható­sá­gi eljá­rás­ban bűn­tet­té­nek kísér­le­te, súlyos testi sér­tés bűn­tet­té­nek kísér­le­te és könnyű testi sér­tés vét­sé­ge miatt foly­tat nyo­mo­zást. A sér­tet­ti fel­je­len­tés sze­rint 2020. ápri­lis 14-én sza­bol­csi lakó­he­lyén össze­ve­szett rend­őr törzs­őr­mes­ter élet­tár­sá­val, aki bán­tal­maz­ni kezd­te, ennek során a haját húzta és erő­sen meg­ra­gad­ta a nya­kát.

Légy első hozzászóló

Válasz írása

Your email address will not be published.


*