A gyermekveszélyeztető siófoki pszichológussal, Kiss Gabriellával dolgozik együtt az Igazságügyi Minisztérium – frissítve

A ki bogár után indul, ganéba jut.

Kiss Gabriella Varga Judittal beszélget - forrás: Varga Judit Facebook-oldala, 2023, június 30.

Kiss Gabriella pszichológus két éven át terápiázta, kezelte nem megtörtént szexuális molesztálással szakképesítés és működési engedély nélkül azt a kisfiút, akit végül – többek közt neki, és dr. Sponz Júlia ügyvédnőnek köszönhetően – a Siófoki Járásbíróság és a Kaposvári Törvényszék az édesapához helyezett át. A Siófoki Járásbíróság és a Kaposvári Törvényszék ítéletei szerint Kiss Gabriella súlyosan veszélyeztette a perbeli gyermeket. Szerkesztőségünk megkereste a Mekk Elek-pszichológust, a siófoki tisztifőorvost, a Siófoki Család- és Gyermekjóléti Központot, a Siófoki Járásbíróságot, és az Igazságügyi Minisztériumot is, mivel mint kiderült, Kiss Gabriella (valójában a Nők a Nőkért Együtt az Erőszak Ellen Egyesület proxy-embereként) az igazságügyi tárca Családjogi Civil Munkacsoportjának tagja. Arra is kíváncsiak voltunk, hogy Kiss Gabriella mivel és mikor igazolta azt a minisztérium számára, hogy gyermekpszichológus, illetve vajon beszámolt-e arról Varga Judit egykori igazságügyi miniszternek, hogy mit állapított meg róla jogerős ítéleti indoklásaiban a Siófoki Járásbíróság és a Kaposvári Törvényszék. Kisfilmünk után e cikkünkben további – a videónkban nem szereplő – dokumentumokat hozunk nyilvánosságra.

A szegyenpad.com összefoglaló kisfilmje – megtekintése a videóban bemutatott iratok miatt teljes képernyő-módban javasolt

Szerkesztőnk nyilatkoztatta Kiss Gabriellát

Kiss Gabriella szerkesztőnknek adott válasza

Szerkesztőnk megkereste Dr. Torondy Márta tiszti főorvost

A Siófoki Járási Hivatal vezetőjének SO-07/ALT/116-9/2021. számú „érdemi” válasza, Gyulai László úr szerint

A vizsgálat több szakterület munkáját érintette, ezért a bejelentésben foglaltak megvizsgálása hosszabb időt vett igénybe. A rendelkezésemre álló információk alapján a nevezett pszichológus tevékenységét jogszerűen végzi, a végzettségére vonatkozó okiratok rendelkezésre állnak, azonban szükséges felhívnom a figyelmét, hogy a pszichológus szakma nem tekinthető egészségügyi végzettséghez kötött tevékenységnek, amiből az következik, hogy e tevékenység folytatóinak nem kell alap- és működési nyilvántartásokban szerepelnie”.

Gyulai László hivatalvezető úr álláspontjával teljes egészében szembe megy a SOTE oldalán található, a „Pszichoterápiák jogi szabályozási kérdései” című, Németh Rita klinikai szakpszichológus, jogász által jegyzett szakmai publikáció, illetve a kisfilmünkben bemutatott igazságügyi pszichológus-szakértő, dr. Ferenczyné Szever Mária megállapításai, s nem utolsó sorban, a Siófoki Járásbíróság és a Kaposvári Törvényszék ítéleti indoklásai. Gyulai László úr szerint Somogy vármegyében gyakorlatilag bárki folytathat alap pszichológusi diplomával pszichoterápiát, mivel az szerinte nem egészségügyi tevékenység – nincs itt semmi látnivaló, akkor sem, ha bíróság állapítja meg a pszichológusról, hogy szakmai kompetencia hiányában súlyosan veszélyeztette a kiskorú páciensét.

Kiss Gabriella az alábbi videóban is elismeri, hogy terápiát folytat

A Siófoki Család- és Gyermekjóléti Központhoz intézett kérdéseink

Kiss Gabriella annak ellenére írt alá a gyermeket kezelő pszichológusként gondozási- és családi nevelési tervet a Siófoki Család- és Gyermekjóléti Központban, hogy a Siófoki Járási Hivatal Gyámügyi Osztálya klinikai szakpszichológusi megsegítést írt elő a kisfiú számára. A Siófoki Pedagógiai Szakszolgálat vállalta a megfelelő szakmai kompetenciával rendelkező klinikai szakpszichológusi megsegítés biztosítását, azonban ezt sem Kiss Gabriella, sem pedig a gondozószülő nem vette tudomásul. Kiss Gabriella a siófoki gyejós esetmegbeszéléseken rendszeresen megjelent. Természetesen megkerestük a Siófoki Család- és Gyermekjóléti Központ vezetőjét, szembesítve Moher Istvánnét a Siófoki Járásbíróság Kiss Gabrielláról tett megállapításaival – többek közt az alábbiakra voltunk kíváncsiak:

 • Ön, t. intézményvezető asszony, személy szerint ismeri-e a fentiekben vázoltakat? Mi a véleménye ezekről?
 • Mi az oka annak, hogy gyermekvédelmi szakintézményként a szakmai munkába bevonják a Siófoki Járásbíróság által gyermekveszélyeztetőnek titulált Kiss Gabriella pszichológust?
 • Áll-e alkalmazásban, megbízási jogviszonyban intézményükkel Kiss Gabriella pszichológus?
 • Milyen érdeke fűződik az Ön által vezetett, közfeladatot ellátó intézménynek ahhoz, hogy a szakképesítéssel nem rendelkező Kiss Gabriella pszichológust folytatólagosan bevonják a kiskorú gyermeket érintő szakmai munkába?
 • Felmerülni látszik, hogy az intézményük tevőlegesen hozzájárulhat a gyermek veszélyeztetéséhez, illetve különféle bűncselekmények (kuruzslás, foglalkozás körében elkövetett gondatlan veszélyeztetés bűntette, közfeladati helyzettel visszaélés, stb.) gyanúja is fennáll, milyen lépéseket kíván intézményvezetőként tenni az eset rendezésének érdekében?
 • Tekintettel arra, hogy intézményük tudomással bír a fentiekről, be kívánják-e jelenteni kk. … ügyeiben az elfogultságukat, kérik-e Somogy Megyei Kormányhivataltól a kizárásukat?
 • Számíthatnak-e a siófoki szülők arra, hogy a fentiekhez hasonlóan saját gyermekvédelmi ügyükbe bevonják a Siófoki Járásbíróság szerint gyermekveszélyeztető Kiss Gabriella pszichológust?

Választ nem kaptunk, azonban megkeresésünket követően a Siófoki Család- és Gyermekjóléti Központ elfogultságot jelentett be, és a Somogy Megyei Kormányhivataltól kérte a kizárását, ahogy a Siófoki Járási Hivatal is.

A Kaposvári Törvényszék véleménye Kiss Gabrielláról – idézet a 1.Pf.20.386/2022/21. számú jogerős ítéletből

Az alperesi – teljes bukást eredményező – pertaktika kapcsán említésre méltó, hogy az édesanya jogi képviseletét dr. Spronz Júlia ügyvédnő látta el. dr. Spronz Júlia egyebekben Kiss Gabriella jogi képviselője is.

A Kiss–Spronz-féle taktika főbb elemei

 • Névtelen – illetve zártan kezelendő – bejelentés a gyámhivatal számára apai szexuális molesztálásról,
 • Anyai nagyszülők felajánlják a segítségüket a „tudomásukra” jutott gyámhatósági bejelentés kapcsán,
 • Büntetőeljárás indikálása (lehetőleg a gyámhivatal útján),
 • Kiss Gabriella „gyermekpszichológus” bevonása „terápiás” célzattal (természetesen anyagi vonzat is tetten érhető) – végzettség, szakmai kompetencia nem számít,
 • Kapcsolattartás akadályozása az abúzusra és a büntetőeljárásra hivatkozással – az apa hermetikus elzárása a gyermektől,
 • A „kényszerláthatás” mantra kántálása Kiss Gabriella és dr. Spronz által a különféle hatósági eljárásokban, illetve a Gyermekjóléti Központban,
 • Gyámhivatal előírásainak figyelmen kívül hagyása a megfelelő szakmai kompetenciával rendelkező klinikai szakpszichológusi megsegítés kapcsán,
 • Kiss Gabriella peren kívüli félként benyomulni próbál a kapcsolattartás végrehajtása iránti nemperes bírósági eljárásba,
 • Az „abúzussal” kapcsolatosan keletkezett iratok becsatolása a szülői felügyeleti jog és járulékai perbe (ahol dr. Spronz Júlia a jogi képviselő), azt a látszatot keltve rendőrségi gyanúsítás hiányában is, hogy az apa a perbeli gyermek sérelmére az egyik legsúlyosabban bünteti rendelt, nemi erkölcs elleni bűncselekményt követte el,
 • Kapcsolattartás akadályozásának folytatása annak ellenére is, hogy a másodfokú bíróság figyelmeztette a gondozószülőt,
 • Az első fokú bírósági ítéletben az alperes terhére értékelt cselekmények – apával szembeni elidegenítés és agresszió, Kiss Gabriella kóklerkedésének – folytatása a másodfokú törvényszéki eljárás időtartama alatt is.

Eredmény – a KissSpronz-referencia

 • A gyermek traumatizációja, veszélyeztetése a hermetikus apai elzárással, illetve Kiss Gabriella „terápiája” által,
 • Összesen 655 ezer Ft. jogerős bírság öt kapcsolattartás végrehajtása nemperes bírósági eljárásban,
 • A bíróság jogkövetkezmény alkalmazása jogcímén feljelentést tesz kapcsolattartás akadályozása és kiskorú veszélyeztetése miatt,
 • Édesanyát a rendőrség előállítja, olyan fokú már a hatósági döntések semmibe vétele,
 • A felügyelt kapcsolattartásból indult bírósági ügy apai pernyertességgel zárul – a gyermeket áthelyezik az apához, az első- és a másodfokú bíróság egyező döntést hoz.

A gyermek immáron több mint fél éve az apa gondozásában van, s nincs tudomásunk arról, hogy az anyai kapcsolattartás akadályozva lenne. Kiss Gabriella ugyan kiesett a pixisből, azonban úgy tudjuk, hogy dr. Spronz Júlia bepróbálkozott az új gyámhivatalban, és a gyermekjóléti központban is.

Vajon tesz-e feljelentést a Siófoki Járásbíróság az eljárása alatt észlelt bűncselekmény gyanúja miatt?

A büntetőeljárásról szóló 2017. évi XC. törvény [Be.] 376. § (2) bekezdése szerint „a hatóság tagja és a hivatalos személy, továbbá, ha törvény előírja, a köztestület köteles a hatáskörében tudomására jutott, közvádra üldözendő bűncselekményt feljelenteni”.

A Dr. Polt Péter legfőbb ügyész úr főszerkesztésében kiadott büntetőeljárásról szóló törvény kommentárja a Be. 376. § (2) bekezdéséről a következőket írja: „A Btk.-ban meghatározott eseteken kívül valamennyi közvádra üldözendő bűncselekmény esetén feljelentési kötelezettség terheli a közigazgatási hatósági ügyben – de nem feltétlenül az Ákr. Alapján – eljáró hatóság tagját, a Btk. 459. § (1) bekezdés 11. pontja szerinti hivatalos személyeket, továbbá, ha törvény előírja, a köztestületet, feltéve, hogy a bűncselekményről a hatáskörükben szereztek tudomást”.

A fentiek alapján úgy gondoljuk, hogy mivel épp a bíróság megállapításai végett felmerül a foglalkozás körében elkövetett gondatlan veszélyeztetés bűncselekményének gyanúja, s mivel a jogalkotó nem vagylagosan írja elő a feljelentést, hanem kötelező jelleggel, a Siófoki Járásbíróság feljelentést kellene tegyen. Erről – idejekorán – megkérdeztük a Siófoki Járásbíróságot, a következő választ kaptuk:

Igazságügyi Minisztérium megkeresése

Annak ellenére, hogy a megkeresésünket 2023. március 19-én elolvasták az Igazságügyi Minisztériumban, semmilyen választ nem kaptunk – ahogy az április 23-i (újfent elolvasott) érdeklődésünkre sem válaszolt az igazságügyi tárca.

EPILÓGUS
Kiss Gabriella Varga Judit egykori igazságügyi miniszterrel beszélget 2023. nyarán a Családjogi Civil Munkacsoport ülésén…

Frissítés, 2023. november 01. – Kiss Gabriella nyilvános Facebook-hozzászólása, újabb dokumentumokat hozunk nyilvánossága

Kiss Gabriella azt állítja, hogy a terápiája megkezdését követően néhány nap múlva kerestük meg. Ehhez képest a valóság – idézet Kiss Gabriella 2021. 06. 09. napján, a Siófoki Járásbíróság előtt tett tanúvallomásából:

Szerkesztőségünk 2021. június 4. napján, 7 hónap múlva kereste meg Kiss Gabriellát.

Az édesanya 2020. tavaszán még nem vonta be Kiss Gabriellát (mivel akkor Budapesten éltek), és kiállt a szülőtársa mellett, kvázi szembe menve saját édesanyjával – idézet a Budapest Főváros Kormányhivatal XVII. kerületi Járási Hivatal Gyámügyi Osztály 2019. május 02. napján kelt, védelembe vétel megszüntető határozatából. Emlékeztetőül, Kiss Gabriella saját nyilatkozata szerint 2020. decemberében kezdi meg a gyermek kezelését.

Idézet az édesanya mint alperes 2022. április 11. napján kelt, a Kaposvári Törvényszéknek címzett fellebbezéséből. Ekkor még nem dr. Spronz Júlia volt az alperes jogi képviselője.

Szerkesztőségünk azt feltételezi, hogy Kiss Gabriella megbízója – az édesanya – nem hozta tudomására a fentieket, jelesül azt, hogy ő maga sem tapasztalt szexuális visszaélést, nem ért egyet az édesanyjával, és elismerte a bíróságon, hogy Kiss Gabriella nem rendelkezik megfelelő szakképesítéssel. Miután Kiss Gabriella előkerül, véletlenül megváltozik az anya álláspontja, kezdetét veszi a büntetőeljárás, és szembe megy a korábbi, gyámhivatal előtt tett nyilatkozatával, illetve dr. Spronz Júlia képbe kerülésével tovább folytatja a gyermek Kiss általi kezelését, amit kellő súllyal a bíróság – mint veszélyeztető körülményt – a terhére értékel.

Szerkesztőségünk visszautasítja Kiss Gabriella azon állítását, miszerint a róla szóló cikkünk mögött bármilyen bosszúálló szervezet áll.

Frissítés, 2023. november 01. – Nemesrévi Zoltán webfejlesztő hozzászólása, Kiss Gabriella szenzítív adatokat osztott meg az informatikussal

Olvasónk, Nemesrévi Zoltán úr egyéni vállalkozóként webfejlesztéssel foglalkozik, többek közt a Charley Bisztró weboldalát is ő készítette. Kiss Gabriella Nemesrévi urat is bevonta a gyermek kezelésébe, ugyanis a Siófoki Járási Hivatal Gyámügyi Osztálynak 2021. 06. 07. napján elküldött levelét másolatban megküldte a webfejlesztőnek.

Íme azon feladvány megoldása, hogy miért ennyire informált a webfejlesztő úr az ügyről.

Siófokon tehát nem csak szakképesítés nélküli pszichológus, hanem webfejlesztő-informatikus is foglalkozik gyermekpszichológusi tevékenységgel. Arról nincs tudomásunk, hogy Kiss Gabriella esetleg a fodrászának is megküldte-e a pácienseivel kapcsolatos iratokat, a kezelésről szóló információkat, a fentiek után ezen sem lepődnénk meg.

Kérjük, iratkozzon fel a Szegyenpad.com
cikkértesítőjére:

SPAM-et azt nem, viszont a cikkeinket megjelenést követően azonnal küldjük!

Légy első hozzászóló

Válasz írása

Your email address will not be published.


*