Ügyvédbűnözés: NAV-eljárások befolyásolását ígérő ügyvédet ítéltek el

A befolyással üzérkedés bűntette és más bűncselekmények miatt P. R. és társai ellen indult büntetőügyben dr. Sz. R. III. rendű vádlott a fellebbezését 2024. január 16-én visszavonta, így az ő esetében az elsőfokú ítélet érdemi felülbírálat nélkül jogerőre emelkedett. A Fővárosi Ítélőtábla C. A. IX. rendű vádlott és védője enyhítést célzó fellebbezését nem találta alaposnak, az elsőfokú ítéletet a 2024. január 16-án kihirdetett végzésével a IX. rendű vádlott tekintetében helybenhagyta, így az eljárás vele szemben is jogerősen befejeződött – írja a birosag.hu.

A Fővárosi Törvényszék a 2023. március 7-én tartott előkészítő ülésen kihirdetett ítéletével dr. Sz. R. III. rendű vádlottat bűnösnek mondta ki befolyással üzérkedés bűntettében, bűnsegédként elkövetett befolyással üzérkedés bűntettében és ügyvédi visszaélés bűntettében. Ezért 1 év 6 hónap fogházban végrehajtandó szabadságvesztésre, 1 év közügyektől eltiltásra, 6 év ügyvédi foglalkozástól eltiltásra és 5.000.000 forint pénzbüntetésre ítélte azzal, hogy legkorábban a szabadságvesztés büntetés kétharmad részének kitöltését követő napon bocsátható feltételes szabadságra. Rendelkezett az általa előzetes fogvatartásban töltött időnek a kiszabott szabadságvesztésbe történő beszámításáról; C.A. IX. rendű vádlottat 7 rendbeli folytatólagosan elkövetett hivatali vesztegetés bűntette miatt 1 év – végrehajtásában 3 évi próbaidőre felfüggesztett – börtön fokozatú szabadságvesztésre ítélte azzal, hogy a szabadságvesztés végrehajtásának elrendelése esetén a büntetés kétharmad részének kitöltését követő napon bocsátható feltételes szabadságra.

Az elsőfokú bíróság által megállapított tényállás szerint a IX. rendű vádlott 3 cége munkaerő-kölcsönzéssel foglakozott. A Fővárosi Törvényszéken jelenleg is folyamatban lévő büntetőügy vádlottjai 2019 augusztusában egy belvárosi étteremben felajánlották IX. rendű vádlottnak, hogy ügyvéd ismerősük a NAV-nál, illetve a belügyminiszternél fennálló kapcsolatai révén, anyagi ellenszolgáltatásért cserébe hivatalos személyek befolyásolásával el tudja intézni, hogy a cégei ellen ne induljanak a NAV-nál eljárások, illetve az estlegesen már megindult eljárások a cégei számára kedvezően fejeződjenek be. Az említett ügyvéd irodájában 2019. augusztus 29-én a IX. rendű vádlott megjelent, ahol az ügyvéd megerősítette a fenti információt. Egy későbbi időpontban az ügyvéd irodájában – a közbenjárást felajánló másik két személy jelenlétében – közölte IX. rendű vádlottal, hogy havi 12 millió forint ellenében hivatalos személyek befolyásolásával, nekik pénzt juttatva elintézi, hogy a IX. rendű vádlott cégei ellen ne induljanak eljárások, illetve azok kedvező elbírálásban részesüljenek. Ennek alátámasztására az ügyvéd hivatalos iratnak látszó iratokat mutatott be IX. rendű vádlottnak arról, hogy mindhárom cége ellen NAV eljárások vannak folyamatban.

2019. szeptember elején az addigi ügyintézésért a befolyásolást ígérő személyek további 6 millió forintot kértek a IX. rendű vádlottól. Az összeget a tököli reptéren adták át. Ettől kezdődően a IX. rendű vádlott a budapesti Aréna Plázában havonta kifizette a kért 12 millió forintot is. 2020 januárjától a IX. rendű vádlott cégei számára védelmet ígérő személyek az addigi 12 millió forint helyett havi 20 millió forintot kértek ellenszolgáltatásként, melyet IX. rendű vádlott három hónapon át fizetett. Összesen 102 millió forintot fizetett ki abban a tudatban, hogy ezt az összeget a cégeivel szembeni adóhatósági eljárásban eljáró hivatalos személyek kapják meg, az részükre lesz tovább juttatva.

2019 szeptemberében a fent említett személyek közül ketten elhatározták, hogy elhitetik a IX. rendű vádlottal, hogy vele szemben a NAV, a Nemzeti Nyomozó Iroda és a Nemzetbiztonsági Hivatal is eljárásokat folytat. Ennek alátámasztására látszólag a hatóságok által készített iratok mutattak be a IX. rendű vádlottnak azzal, hogy ellenszolgáltatás fejében ezen eljárások kedvező alakításában is közre tudnak működni.

Egyikük közölte IX. rendű vádlottal, hogy amennyiben kifizet részére és a NAV eljárásokban is közreműködő ügyvédnek, illetve egy harmadik személynek 100-100 ezer eurót, valamint rajtuk keresztül a Nemzeti Nyomozó Iroda, a Nemzetbiztonsági Hivatal és a NAV meg nem nevezett beosztottja részére 500-500 eurót, úgy e hivatalos személyek elintézik, hogy az eljárásokat az ő és cégei vonatkozásában megszüntessék. IX. rendű vádlott az így kért összesen 1,8 millió eurót három részletben megfizette a befolyásolást ígérő személyek egyikének, akitől a hivatkozott ügyvéd is átvett 500.000 eurót.

IX. rendű vádlottal szemben a NAV költségvetési csalás bűntette miatt indított eljárást. Az eljárásokban közreműködésért ellenszolgáltatást kérő és azt átvevő egyik személy kérésére III. rendű vádlott ügyvédként elvállalta a IX. rendű vádlott büntetőeljárásban történő védelmét, amiért a közreműködést ígérő személytől 5 millió forintban részesült. Miután a közreműködést ígérő P.R. értesült arról, hogy IX.  rendű vádlott egyezség iránti kezdeményezést kíván tenni az ügyészségnél, melynek keretében rá nézve terhelő vallomást tehet, 2020 júliusában III. rendű vádlott 10 millió forintot kért a közreműködést ígérő P.R-től annak kiderítése érdekében, hogy IX. rendű vádlott ügyészségi meghallgatására sor került-e. A pénzt arra hivatkozva kérte, hogy az ügyésznek pénzt adva szerzi meg a fenti információkat, azonban az ügyvéd ajánlatát P.R. elutasította.

III. rendű vádlott, miután IX. rendű vádlott védőjeként értesült arról, hogy védence egy nagy értékű erdő eladásával nagyobb pénzösszeghez fog jutni, erről ügyvédi kötelességét megszegve értesítette a Fővárosi Törvényszék előtt jelenleg is zajló büntetőeljárás egyik vádlottját, P.R.-t. Ő és P.R. elhatározták, hogy IX. rendű vádlottat megtévesztve, valótlanul hivatalos személy kapcsolatra hivatkozva további nagyobb pénzösszeghez próbálnak jutni a IX. rendű vádlottól, azt állítván, hogy így az ellene folyamatban lévő eljárások kedvezően fognak alakulni. A III. rendű vádlott az ügyvédi irodájában P.R. és egy további személy jelenlétében 100 millió forintot kért IX. rendű vádlottól azzal, hogy az ellene a NAV Bűnügyi Igazgatósága előtt költségvetési csalás bűntette miatt folyamatban lévő eljárásban hivatalos személyek részére pénzt juttatva elintézi, hogy a felelősségre vonására ne kerüljön sor. III. rendű vádlott a találkozónak helyszínt biztosított, illetve IX. rendű vádlottat próbálta  meggyőzni P. R. hivatalos kapcsolatairól és arról, hogy ajánlatát fogadja el. IX. rendű vádlott a kért pénzösszeget nem fizette ki.
III. rendű vádlott IX. rendű vádlott meghatalmazott védőjeként, avégett, hogy tőle jogtalanul pénzt szerezzen, megszegte az ügyvédi tevékenységről szóló törvény rendelkezéseit, s ezek körében az ügyvédi titoktartásra és az ügyfele érdekében történő eljárásra vonatkozó kötelezettségeit.

A Fővárosi Törvényszék előtt zajló büntetőeljárás további vádottjai is megpróbáltak IX. rendű vádlottól pénzt szerezni hivatalos személy kapcsolataikra hivatkozással az ellene folytatott büntetőeljárás kedvező kimenetelét ígérve. Ennek érdekében több alkalommal felkeresték a tartózkodási helyén IX. rendű vádlottat, illetve megkeresték telefonon. Egyikük IX. rendű vádlott tartózkodási helyén 150 millió forintot kért tőle, azt állítva, hogy ebből az összegből milliókat juttat a miniszterelnök, a legfőbb ügyész és az általa a NAV 3. embereként megjelölt személy részére annak érdekében, hogy a IX. rendű vádlott a vele szemben folyamatban lévő büntetőeljárás során felfüggesztett szabadságvesztést kapjon s a tőle lefoglalt tárgyakat visszakapja. IX. rendű vádlott az ajánlatra kitérő választ adott. 2018. során pontosan meg nem határozható helyen és időben IX. rendű vádlott másik ismerőse, arra hivatkozva, hogy a Fejér Megyei Adó-és Vámigazgatóság igazgatójával jó kapcsolatot ápol, havi 10 millió forintot kért a IX. rendű vádlottól azt ígérve, hogy NAV-os kapcsolatán keresztül el tudja intézni, hogy a cégeit ne vonják adóhatósági eljárás alá. IX. rendű vádlott az ajánlatot elfogadta és 2018. végétől 2020. elejéig, összesen 16 hónapon keresztül havi 10 millió forintot, összesen 160 millió forintot fizetett ki az ajánlattevő részére, aki a pénzösszegek kifizetésekor közölte, hogy a 10 millió forintból 4 milliót megtart magának, míg 6 millió forintot ad a vele kapcsolatban álló NAV-os összekötőjének.

Az elsőfokú ítéletet az ügyész tudomásul vette, míg a III. rendű vádlott az ítélet szóbeli indokolásával szemben, a IX. rendű vádlott és védője enyhítésért jelentettek be fellebbezést.

A III. rendű vádlott a fellebbezését visszavonta, így az elsőfokú ítélet vele szemben jogerőre emelkedett. A másodfokú bíróság erre tekintettel csak a IX. rendű vádlottal szemben bírálta felül a törvényszék ítéletét. A korlátozott felülbírálat eredményeként megállapította, hogy az elsőfokú bíróság eljárási szabálysértés nélkül folytatta le az eljárást, a IX. rendű vádlott váddal egyező beismerő nyilatkozatát a törvényi feltételek fennállása mellett fogadta el. A váddal egyezően rögzített – és ekként a másodfokú eljárásban is irányadó – tényállásból a törvényszék okszerűen következtetett a IX. rendű vádlott bűnösségére és törvényesen minősítette a terhére rótt cselekményt.

A büntetéskiszabási körülményeket a törvényszék teljeskörűen feltárta és azokat nyomatékuknak megfelelően értékelte. A IX. r. vádlott javára figyelembe vette, hogy a bűncselekmény elkövetését beismerte, ezen túlmenően – a védői állásponttal szemben – nem volt indokolt további enyhítő körülményként figyelembe venni a bírói szakban tett bűnösségét beismerő nyilatkozatot, hiszen ez alapján a bíróság az ügyészi indítványnál súlyosabb büntetést nem szabhatott ki, az ügyészség mértékes indítványának megtételekor pedig figyelembe veszi a vádlott eljárás segítő magatartását. Az elsőfokú bíróság helytállóan hivatkozott arra, hogy a bűncselekmény elkövetését a hatóság előtt feltáró IX. rendű vádlottal szemben a büntetés korlátlanul enyhíthető, ezért az elismerő nyilatkozat további értékelésére nincs törvényes alap.

Az elsőfokú bíróság indokoltan szabott ki szabadságvesztés büntetést, az a bűncselekmény jellegére, a halmazati szabályokra és a bűnösségi körülményekre figyelemmel nem mellőzhető, annak tartama inkább enyhének tekinthető, további enyhítése vagy más büntetés kiszabása nem indokolt. Helyesen ismerte fel az elsőfokú bíróság, hogy a IX. rendű vádlott kedvező személyi, családi körülményei alapján a büntetés végrehajtása felfüggeszthető, a próbaidő tartamának meghatározására törvényesen mértékben került sor. A másodfokú bíróság szerint az előzetes mentesítés feltételei a IX. rendű vádlott által elkövetett bűncselekmények jellegére, az elkövetés körülményeire, a többrendbeli cselekmény időben elhúzódó voltára tekintettel nem állnak fenn, így kedvező személyi körülményei ellenére sem érdemes az előzetes mentesítésre.

Kérjük, iratkozzon fel a Szegyenpad.com
cikkértesítőjére:

SPAM-et azt nem, viszont a cikkeinket megjelenést követően azonnal küldjük!

Légy első hozzászóló

Válasz írása

Your email address will not be published.


*