Dr. Mile Gabriella gyermek-háziorvost jogerősen elítélte a Fővárosi Ítélőtábla

Dr. Mile Gabriella a Budapest Környéki Törvényszéken hazudozik - kép: Polcz Péter

Alábbiakban közreadjuk a Fővárosi Ítélőtábla 1.Bhar.138/2022. számú harmadfokú büntetőper vonatkozásában szerkesztősünknek címzett közleményét.

Előzmény:

Fővárosi Törvényszék: Dr. Mile Gabriella bűnös 3 rendbeli közokirat-hamisítás bűntettében

Tisztelt Újságíró!

A Fővárosi Ítélőtábla mint harmadfokú bíróság a 2022. november 08-án meghozott ítéletével megváltoztatta a másodfokú bíróság ítéletét.

A vádlott terhére rótt bűncselekményeket 2 rb., a Btk. 343. § (1) bekezdés a) pontjába ütköző, folytatólagosan elkövetett közokirat-hamisítás bűntettének és 1 rb., a Btk. 343. § (1) bekezdés c) pontjába ütköző, folytatólagosan elkövetett közokirat-hamisítás bűntettének minősítette.

Az orvosi foglalkozástól eltiltás kiszabását mellőzte. Egyebekben a másodfokú bíróság ítéletét helybenhagyta.

A döntés indokai szerint a vádlott felmentésére nem kerülhetett sor. A szakvéleményben foglaltakat egybevetve az  egyéb bizonyítékokkal, kizárólag az a következtetés vonható le a tanúk vallomása és a járványügyi eljárásban keletkezett okirati bizonyítékok alapján, hogy a kiskorú gyermek annak ellenére nem kapta meg a tetanusz oltást, sem a jogszabályban előírt további kötelező oltásokat, hogy a gyermekorvos vádlott  az oltások beadásának tényét rögzítő adatokat jegyzett be a Gyermek-egészségügyi kiskönyvbe, a gyermek-egészségügyi törzslapon, valamint ezen adatok kerültek rögzítésre a védőnő által vezetett Védőoltási kimutatáson is

A harmadfokú bíróság álláspontja szerint a háziorvos ilyen tevékenysége (mint például jelen esetben a kötelező oltások beadásának megtörténtéről készített nyilvántartás vezetése) államigazgatási feladat ellátását jelenti, így az orvos e tekintetben hivatalos személyként jár el és közokiratot állít ki. Ennek megfelelően súlyosabban, hivatalos személyként elkövetett közokirat-hamisítás bűntettének kellett minősíteni cselekményét.

Az ítélőtábla – kifejezetten a jelentős időmúlásra és a csatolt, a vádlott melletti kiállást tanúsító nyilatkozatokra tekintettel –  még a súlyosabb minősítésre ellenére is úgy ítélte meg, hogy a  foglalkozástól eltiltás a büntetési célok eléréséhez még a cselekmény jellegére tekintettel sem szükséges, az igen hosszú ideje a gyermekgyógyászat területén praktizáló vádlott esetében ez aránytalan joghátrányt jelentene, a megélhetése ellehetetlenülésétől alappal lehetne tartani. Erre tekintettel a harmadfokú bíróság a foglalkozástól eltiltásra vonatkozó rendelkezést mellőzte.

A harmadfokú döntés jogerős.

Üdvözlettel,

dr. Hazafi Áron

sajtótitkár

Kérjük, iratkozzon fel a Szegyenpad.com
cikkértesítőjére:

SPAM-et azt nem, viszont a cikkeinket megjelenést követően azonnal küldjük!

1 Trackback / Pingback

  1. Dr. Mile Gabriella bűnös 3 rendbeli közokirat-hamisítás bűntettében | Dr. Mile Gabriella gyermek-háziorvos

Válasz írása

Your email address will not be published.


*