A Pest Megyei Kormányhivatal gyámügyi ügyintézője, dr. Juhász Norbert szülőket szívat, saját közigazgatási bíróságát köpi szembe

Csunya a ganéj, de szép cipó terem utána!

„Én, dr. Juhász Norbert becsületemre és lelkiismeretemre fogadom, hogy Magyarországhoz és annak Alaptörvényéhez hű leszek; jogszabályait megtartom és másokkal is megtartatom; tisztségemet a magyar nemzet javára gyakorolom.”

Újvári Tamás édesapa több mint két éve hadakozik a Budapest Környéki Közigazgatósági és Munkaügyi Bíróságon, illetve újabban Budapest Környéki Törvényszéken a Pest Megyei Kormányhivatallal, mint gyámügyi feladatkörben eljáró másodfokú hatósággal, az Apák az Igazságért Közhasznú Egyesület segítségével egymás után nyeri a pereket – volt olyan nap is, amikor egyszerre négy bírósági végzést kapott.

A Pest Megyei Kormányhivatal Gyámügyi Főosztály ügyintézője, dr. Juhász Norbert kormánytisztviselői esküjét példásan betartja: tíz döntéséből nyolcat ganédombra hány a közigazgatósági bíróság, és új eljárásra kötelezi az első fokú hatóságot – Juhász urat azonban nem érdekli „saját” bíróságának döntése, Újvári Tamás ügyeiben újra és újra ugyanazokat a jogsértéseket követi el (a Szigetszentmiklósi Gyámhivatallal, mint első fokú hatósággal együtt).

A személyesen, jogi képviselő nélkül eljáró Újvári Tamás és hősünk, Doktor Norbert nevét jól ismerik a Hungária körúton – nincs olyan közigazgatási bíró, aki ne küldte volna el a vérbe Juhászt. Dr. habil Juhász Norbert PhD. legújabb mutatványával ismét feledhetetlen perceket fog okozni a Budapest Környéki Törvényszék számára. Doktor Norbert szerint a 2019. decemberében indult – a bíróság utasítására egyebekben megismételt – első fokú eljárás döntése elleni fellebbezést nem a Pest Megyei Kormányhivatalhoz, hanem a Budapest Környéki Törvényszékre kell benyújtani, mivel a végzést 2020. március 2-án kézbesítette a Szigetszentmiklósi Gyámhivatal az ügyfél számára. Mutatjuk a fantasztikus logikai érvelést, kiemelés tőlünk:

Forrás: Pest Megyei Kormányhivatal 2020. 05. 11. napján kelt, PE-GYAM/20- 29/2020. sz. végzés 2. oldal, 3-4. bekezdése

Alant nyilvánosságra hozunk nyolc bírósági ítéletet, melyek 2019. október 8. napja, és 2020. április 30-a közt dr. Cseicsner Éva, dr. Jakabné dr. Sándor Nóra bíróasszonyok, és dr. Nagy Gábor bíró úr által, futószalagon születtek.

dr. Cseicsner Éva bíróasszony a 12.K.27.920/2019/11. sz. végzésében súlyos jogsértést állapított meg, nem tartott tárgyalást a gyámhivatal:

dr. Cseicsner Éva a 12.K.27.307/2019/10. sz. végzésében nem értett egyet az időelőttiség miatti elutasítással, avagy édesapa törvényes határidőn belül nyújtotta be kérelmét. E perben a Pest Megyei Kormányhivatal perköltség-igénnyel élt Újvári Tamással szemben: 

dr. Nagy Gábor bíró úr a 15.K.700.502/2020/3. sz. végzésében súlyos jogsértést állapított meg, nem tartott tárgyalást a gyámhivatal, tényállástisztázási kötelezettségének nem tett eleget:

dr. Nagy Gábor bíró úr aznap, 16.K.700.503/2020/3. sorszám alatt hozta meg a soron következő végzését, melyben közli, hogy a kapcsolattartáshoz, és nem annak pótlásához van a felperesnek joga. Doktor Norbert téves jogértelmezését, jogszabálysértését állapította meg a bíróság:

Folytatta Doktor Juhász Norbert aprítását dr. Nagy Gábor bíró úr, a 16.K.700.504/2020/3. sz. végzését is 2020. április 27. napján hozta. E verdikt rendelkezése megegyezik a fenti, 503. sz. üggyel:

Jakabné dr. Sándor Nóra bíróasszony mesterhármasa következik, indít a 15.K.700.088/2020/3. verdikttel – ismét a tárgyalás tartásának hiányával, téves jogértelmezéssel, valamint a tényállástisztázási kötelezettség elmulasztásával kínálja meg az alperes Pest Megyei Kormányhivatalt:

Jakabné bíróasszony a 15.K.700.089/2020/3. sorszámot viselő végzésével folytatja dr. Juhász Norbert kiosztását, e verdiktben többek közt arról rendelkezett a bíróság, hogy kérelemre kötelező tárgyalást tartani, illetve egyetértett a bíróasszony felperes-édesapával abban, hogy gondozószülő a kapcsolattartási rendet önkényesen nem változtathatja meg – dr. Juhász úr e témakörökben is megbukott:

Jakabné bíróasszony nem sokat hezitált: aznap, 2020. április 30-án hozta meg a soron következő, 15.K.700.091/2020/3. sz. végzését – Doktor Norbert ahhoz sem ért, miképp kell vizsgálni a gondozószülő visszaélésszerű magatartását az önhibával összefüggésben, tárgyalást ismét nem tartott a gyámhivatal, s ezúttal is jogsértő volt az édesapa kérelmének visszautasítása:

Szerkesztőségünk megkeresi az Emberi Erőforrások Minisztériumát, illetve az Igazságügyi Minisztériumot is – törvényességi felügyeleti eljárást kezdeményezünk, illetve arra leszünk kíváncsiak, vajon az Emmi szerint alkalmas-e dr. Juhász Norbert a kormánytisztviselői hivatás ellátására, a válaszokat közölni fogjuk.

Légy első hozzászóló

Válasz írása

Your email address will not be published.


*