Ügyfelet bántalmaztak a Szarvasi Pedagógiai Szakszolgálatnál

A Medvegy Ágnes–Bagaméri László-féle közfeladati mutyit követően emelte a tétet a Szarvasi Pedagógiai Szakszolgálat: ezúttal testi sértést alkalmaztak a korábban megalázott ügyféllel szemben, 8 napon belül gyógyuló sérülést okozva számára.

Szarvasi Pedagógiai Szakszolgálat, 2022. szeptember 23.: személyes adatai kezelése, továbbküldése vonatkozásában, iratbetekintés útján kívánta jogait érvényesíteni az édesapa. A Szarvasi Pedagógiai Szakszolgálat egyik alkalmazottja arra a kérdésre, hogy az édesapát nevesítő bármilyen iratot továbbküldött-e az intézmény bárkinek, jelesül Bóka Bernadett gyámügyi szakügyintéző kérésének megfelelően, nemleges volt a válasz.

Az intézmény közfeladatot ellátó alkalmazottja annak ellenére hazudott az ügyfélnek, hogy korábbi cikkünkben feltártuk annak okát, hogy miért avatkozott be a Szarvasi Pedagógiai Szakszolgálat az édesapa kapcsolattartásába: gondozószülői megrendelésre, gyámhivatali, illetve bírósági felhasználás céljából történt a szakszolgálat mutyi-jellegű „közreműködése”.

A Bing-ChatGPT véleménye Medvegy Ágnes pszichológusról

A Szarvasi Pedagógiai Szakszolgálat 103-1/008/2020. iktatási számon jegyzi azon iratot, melyet a gyámhivatalnak küldött. Ezen iratban a szakszolgálat alkalmazásában lévő Docsa László pszichológus – aki újfent nem gyermekszakos pszichológus – már nem csak a felügyelt kapcsolattartást javasolta, hanem a felügyelt kapcsolattartáson pszichológus jelenlétét is. Mint előző cikkünkben írtunk róla, a szarvasi mutatványnak végül a Szegedi Törvényszék mint közigazgatási bíróság akként vetett véget, hogy a Bóka-Medvegy-Docsa-Bagaméri kvartett mutyiját, felügyelt kapcsolattartásról szóló szarvasi gyámhivatali határozatot 10.K.700.564/2021/7. sz. ítéletével megsemmisítette. Miután az ügyfél a fenti szakszolgálati iktatási számmal szembesítette a hazudozó ügyintézőt, ő válaszul azt közölte, hogy „mindjárt itt lesz az illetékes”.

Hangfelvétel – megérkezik az Illetékes elvtárs: Nem kaphat iratot az ügyfél!

Szarvasi Pedagógiai Szakszolgálat bemutatja: Nem kaphat iratot az ügyfél

Stream Szarvasi Pedagógiai Szakszolgálat bemutatja: Nem kaphat iratot az ügyfél the new podcast from szegyenpad.com. Release Date: April 15, 2023.

Mint a fenti hangfelvételen hallható, az illetékes elvtárs „föntről” azt az utasítást kapta, hogy nem készíthet fényképfelvételt sem az ügyfél a személyes adatait tartalmazó azon iratokról, melyek időközben előkerültek. Az ügyfél arra kéri a föntről utasított elvtársat, hogy ebben az esetben az elutasításról állítson ki iratot. Az elutasítás elutasítását is elutasították az állami szerveknél érvényesítendő etikai követelményekről szóló ún. Zöld Könyvben írtakat messzemenőkig tiszteletben tartva.

Schrödinger irata – az irat kvantum-állapota

Az alábbi hangfelvételen az hallható, hogy az ominózus, 103-1/008/2020. iktatási számú irat állapota attól függ, hogy létezésére hányszor kérdez rá az ügyfél. Illetékes elvtárs meglehetősen érdekesen viszonyul az irat fotózásához, szerinte „ha az ügyiratszámot ismeri, nyilván látta is a dokumentumot” – melynek létezését a közfeladat szolgálatának hevében néhány perccel előtte még letagadták.

Szarvasi Pedagógiai Szakszolgálat bemutatja: előkerül a nem létező irat!

Stream Szarvasi Pedagógiai Szakszolgálat bemutatja: előkerül a nem létező irat! the new podcast from szegyenpad.com. Release Date: April 15, 2023.

Engedjen el, ne rángasson! Ne fogdosson, ne zaklasson! Nem engedem el!

Az alábbi szürreális jelenetben az hallható, hogy rángatni, fogdosni kezdték az ügyfelet, ezt követően kihívták a rendőrséget. Gyakorlatilag szabad mozgásában, testi kényszerrel korlátozták az édesapát. A megráncigálást is letagadták.

Szarvasi Pedagógiai Szakszolgálat: hogyan molesztáljuk az ügyfelet?

Stream Szarvasi Pedagógiai Szakszolgálat: hogyan molesztáljuk az ügyfelet? the new podcast from szegyenpad.com. Release Date: April 15, 2023.

Látlelet

Az ügyfél a fogdosását követően – miután szabadon engedte a Szarvasi Pedagógiai Szakszolgálat – látleletet vetetett a mellkasán lévő sérülésekről.

Rendőrségi intézkedés

Miután rendőrt hívtak az ügyfélre, eljáró járőrök arról kérdezték az „illetékes elvtársat”, hogy miért nem készíthet az ügyfél fotót az iratról. A Zöld Kódexet álmában is betűhelyesen felmondó, indulatkezelési problémákkal nyilvánvalóan nem küszködő közalkalmazottunk azt közölte a járőröknek, hogy a megyéről a jogász adta utasításba számukra, hogy az ügyfél nem készíthet fotókat sem arról az iratról, melynek létezését több ízben letagadták. Eljáró rendőr azon kérdésére, hogy miért adták oda ennek ellenére az ügyfélnek az iratot, illetékes elvtárs azt válaszolta, hogy csak a megtekintését engedélyezték. Az intézkedő rendőr ezt követően arra szólította fel az intézményt, hogy a jogorvoslat lehetőségéről adjanak tájékoztatást az ügyfélnek, tekintettel arra, hogy „Önöknek is van egy felettes szervük”. A kioktatást követően az ügyfél mellkasát fogdosó, karmolva markolászó közszolga a rendőrtől kérdezte azt meg, hogy milyen tartalmi formában kell ezt megtegyék – nyilvánvalóan a rendőri kompetencia körébe tartozik a pedagógiai szakszolgálat jogorvoslati szövegének tollbamondása.

Feljelentés, békülés

Az ügyfél feljelentést tett a Btk. 164. § (1) bekez­désébe ütköző és (2) bekezdése szerint minősülő könnyű testi sértés vétsége tárgyában. A Szarvasi Járásbíróságon megtartott tárgyaláson a sértett azt nyilatkozta, hogy ha és amennyiben bocsánatot kér tőle az elkövető, ezen esetben magánvádlóként visszavonja a feljelentést. A szarvasi közszolgálati fogdosós románc végül béküléssel ért véget, a bíróság az eljárást megszüntette.

Amnéziás irat – Bagaméri László tagintézmény-vezető információkat titkolt el

Bagaméri László tagintézmény-vezető közel egy hónap után adta ki az ügyfélnek a fogdosás által megszentségült iratot. Bagaméri közérdekű adatokhoz fűződő sajátos viszonyát előző cikkünkben már bemutattuk. Intézményvezető úr azon túlmenően, hogy átsorszámozta – átsorszámoztatta – a majd vérrel áztatott iratot, hülyének nézte az ügyfelet: a Docsa-féle, a felügyelt kapcsolattartás tárgyában tett javaslatot, miszerint javasolt lehet a pszichológus jelenléte is, kitakarta az iratból, avagy a rájuk terhelő, szakmailag abszurd javaslatot (emlékeztetőül: Dávid Ilona főigazgató szerint nem készíthet az intézmény kapcsolattartás, illetve szülői felügyeleti joggal kapcsolatosan pszichológiai véleményt) és minden mást kitakartak, s mindösszesen az alábbiakat bocsájtotta az ügyfél rendelkezésére:

Dávid Ilona főigazgató asszonyhoz intézett kérdéseink

Szerkesztőségünk szerette volna megismerni a Békés Megyei Pedagógiai Szakszolgálat főigazgatójának álláspontját – többek közt az alábbi kérdéseket tettük fel Dávid Ilona főigazgató asszonynak:

  • Mikor, és ki értesítette Önt, t. főigazgató asszony a BMPSZ Szarvasi Tagintézményében 2022. szeptember 23. napján történt erőszakos bűncse­lekményről?
  • Felügyeleti jogkörében eljárva indított-e és mikor a t. főigazgató asszony belső vizsgálatot az ügyben?
  • A jövőben számíthatnak-e arra a szarvasi ügyfelek, hogy a sértetthez hasonlóan az Ön beosztottjai molesztálják, karmolják, fogdossák – netán agyonverik – az ügyfeleket? Érdemes-e testtőrrel érkezniük, vagy gázsprayt, elekt­romos sokkolót kell magukkal vigyenek?
  • Kíván-e a közfeladat-ellátás jogcímén történő ügyfélverés jövőbéli megakadályozása érdekében intézkedéseket tenni? Ha és amennyiben igen a válasza, kérem, hogy a tervezett intézkedésekről az olvasókat tájékoztatni szí­veskedjen!
  • …kérem szíveskedjen arról tájékoztatni a szarvasi ügyfeleket, hogy milyen, ennél súlyosabb bűncselekményeket (maradandó fogyatékosságot okozó súlyos testi sértés, emberölés, stb.) kell az alkalmazottai elkövessenek ahhoz, hogy elbocsátásra kerüljenek?

A fenti kérdéseinkre sajnos eleddig választ nem kaptunk.

Bár a bíróságon bocsánatot kért a sértettől a Schrödingeriratokat hősiesen védő közalkalmazottunk, arról nincs tudomásunk, hogy a Szarvasi Pedagógiai Szakszolgálat – mint intézmény – elnézést kért volna az ügyféltől. A demokratikusnak mondott országokban a családi- és magánéletbe, a kapcsolattartásba történő beavatkozást, majd az ügyfél bántalmazását követően az a szokás, hogy elfogultságot jelentenek be az ügyféllel szemben. Úgy gondoljuk, hogy Dávid Ilona főigazgató asszony már az első cikkünk megjelenését követően másik intézményt kellett volna kijelöljön, és az általunk feltárt – afrikai banánköztársaságokat idéző – urambátyám-mutyit követően fegyelmi eljárást kellett volna kezdeményezzen az érintett beosztottjaival szemben. Nincs kétségünk afelől, hogy az ügyfél molesztálása, fogdosása is következmények nélkül marad Dávid Ilona előtt...

Kérjük, iratkozzon fel a Szegyenpad.com
cikkértesítőjére:

SPAM-et azt nem, viszont a cikkeinket megjelenést követően azonnal küldjük!

Légy első hozzászóló

Válasz írása

Your email address will not be published.


*