Szarvasi Pedagógiai Szakszolgálat: édesanya kérésére apa-gyermek kapcsolattartásba avatkoztak be, letagadták a mutyit

Vigyáz a szóra, mint disznó a cseresnyés ganéra!

A Szarvasi Pedagógiai Szakszolgálat gondozószülői megrendelésre – bírósági felhasználás céljából – úgy készített szakmai kompetencia és illetékesség hiányában pszichológusi véleményt, hogy az édesapát nem hallgatták meg. A Békés Megyei Pedagógiai Szakszolgálat főigazgatója, Dávid Ilona szerint nem készíthet az intézmény kapcsolattartás, illetve szülői felügyeleti joggal kapcsolatosan pszichológiai véleményt, ennek ellenére a főigazgató asszony rendben találta a szarvasi mutyit, és alkalmazottja, Bagaméri László tagintézmény-vezető hazudozását is.

„Mamával meg anyával lakom. Apa máshol lakik. Elköltözött anyától, nem tudom miért. Nagyon gonosz és nem tudom, betegsége van. Gonoszan született. Van valami betegége, elkapja és úgy. Onnan tudom, hogy gonoszan született, hogy anya mondta. Azt mondta anya apára, hogy börtönbe akarja keríteni. Apa lehülyézte mamát, mama meg vissza hülyézte. Hallottam, ott voltam. Hangosak voltak. Nem mondtak rosszat, csak nagyon rossz álmom volt, nem akarom elmondani, mert nem emlékszem. Apával szobában tudunk találkozni a nagy veszekedés után. Ez egy ilyen intézményben van a szoba és ott van egy néni. Nézi a néni, hogy apa nem csinál gonoszságot. Tata is gonosz meg Ági mama is. Onnan tudom, hogy gonoszak, hogy anya mondta. Apával játszunk az intézménybenm van fekete kocsi meg mentőautó. Hoz nekem apa ajándékot Egy dínós játékot hozott apa. Dínós játékot apa elvitte, Távirányítós játékot is hozott, azt is elvitte. Az autóhoz akkumulátor kell. Nem tudom, miért veszekedtek anya meg apa. Régen veszekedett apa, négy éves voltam, nem tudom, miért veszekedett. Nem tudom, mit mondott. Anya mondta, hogy apa veszekedett. Az jó volt, hogy elvihetett apa. A szobában taalálkoztunk, nem aludhattam apánál, anya nem engedte. Nem tudom, miért nem aludhattam apánál. Attól, hogy megengedte, hogyy reggeltől estig ott legyek apánál, azt anya engedte meg. Aludi hazajöttem anyához. Nem bántott apa, csak szokott veszekedni régebben.”

A fenti elbeszélés – exploráció – 2021. június 11. napján hangzott el a Szarvasi Rendőrkapitányság előtt folyamatban volt kiskorú veszélyeztetése büntetőeljárás keretében kirendelt igazságügyi pszichológus-szakértő, Komóczi Mihály előtt. A büntetőeljárás a gyermek édesanyja feljelentése nyomán indult, a feljelentő szerint az apai kapcsolattartásokat követően a fia megváltozik, és vele szemben a fia „hülye vagy”, „csúnya vagy”, „tolvaj vagy”, „kurva vagy” kifejezéseket használ. Édesanya szerint a több esetben tett a fia olyan kijelentést, hogy „apa mondta, nem mondhatom el”. A feljelentő szülőtársával szemben emelte a tétet – előkerült a szexuális abúzus vádja is: szerinte egy alkalommal olyan kijelentést tett a fia, hogy „apa is agy szokta csinálni”, miközben rángatta a fütyijét, majd egy alkalommal sírva fakadt, hogy Ő nem elég erős, mert hiába rángatja a fütyijét, neki nem jön trutyi, csak apa fütyijéből”.

Természetesen a szülők közt bírósági per van folyamatban, s ahogy az a nagy könyvben meg van írva, a feljelentést arra használta fel a gondozószülő, hogy az általános bírói gyakorlat szerinti elviteles kapcsolattartást meghiúsítsa, felügyelt kapcsolattartásra módosítsa annak érdekében, hogy „nézze a néni, hogy apa nem csinál gonoszságot”. Az apa-gyermek-kapcsolat negligálásának része volt a 60 napos távoltartás is, ami újfent bemondásra, a feljelentésre alapulóan lett kérelmezve.

Komóczi Mihály igazságügyi szakértő: hangsúlyosabb apai kötődés, anyával kapcsolatos leválási nehézségek, regresszív működésmód

Az alábbiakban közreadjuk a Komóczi-féle szakvélemény azon részét, melyben a rendőrség kérdéseire válaszol a szakértő. Komóczi szerint nem az apa, hanem az édesanya veszélyezteti a gyermeket:

A Szarvasi Rendőrkapitányság végül bűncselekmény hiányában megszüntette az eljárást – a „gonoszan született” apa „börtönbe kerítése” nem sikerült, azonban a hajsza itt még nem ért véget…

Mutyi a Szarvasi Pedagógiai Szakszolgálatnál

A Békés Megyei Pedagógiai Szakszolgálat Szarvasi Tagintézménye – feladat-ellátásának megfelelően – nevelési tanácsadást folyatott 2018. november 11-től 2021. május 01. napja közt, melynek keretében több alkalommal folytatott szülőkonzultációt. Az intézmény szerint „az édesapa egy alkalommal kért konzultációs lehetőséget, amikor is pszichológiai szakértői véleményt hozott az intézményünkhöz”. Az édesapa 2021. november 23. napján adta át a Komóczi-féle szakvéleményt annak bizonyítására, hogy a kapcsolattartásain nincs veszélyeztető körülmény. Természetesen az intézmény nem értékelte az igazságügyi szakértői véleményt, az apai veszélyeztető körülmény hiányát, ahogy az anyai veszélyeztetést sem.

Medvegy Ágnes - kép: Google képkereső

A sikertelen rendőrségi feljelentést követően az édesanya ismételten megkereste a Békés Megyei Pedagógiai Szakszolgálat Szarvasi Tagintézményét annak érdekében, hogy az intézmény pszichológiai véleményt állítson ki, melyet a folyamatban lévő bírósági perbe kívánt bizonyítékként beadni. A Szakszolgálat 100/008/2022. iktatási számon állította ki pszichológiai véleményét. Medvegy Ágnes ellátást vezető pszichológus és úgy tett megállapítást a szülői kötődésről és az apai kapcsolattartásról, hogy a szülőket nem vizsgálta, az apát nem hívta meg, valamint sem illetékessége, sem pedig szakmai kompetenciája nincs igazságügyi szakértő feladatkörébe tartozó feladatkör elvégzésére.

Medvegy Ágnes a rendelkezésre álló információk szerint alap pszichológusi diplomával rendelkezik, avagy gyermeket nem vizsgálhat, ennek ellenére Világjáték nevű pszichodiagnosztikai tesztet alkalmazott.

A pszichológiai véleményt Bagaméri László klinikai szakpszichológus tagintézmény-vezető is aláírta. Bagaméri úr klinikai és mentálhigiéniai felnőtt szakpszichológusi szakképesítéssel rendelkezik a kereso.enkk.hu szerint, avagy ő sem vizsgálhat és diagnosztizálhat kiskorú gyermeket az alábbi SOTE állásfoglalás szerint:

A Magyar Pszichológusok Érdekvédelmi Egyesület elnöke, Dr. Császár-Nagy Noémi PhD korábbi tájékoztatása szerint – lásd a 4. pontot – Medvegy Ágnes pszichológus nem állíthat ki pszichológiai véleményt:

A Medvegy-Bagaméri-páros közfeladatot ellátó gátlástalansága odáig fajult, hogy a pszichológiai vélemény utolsó oldalán bőszen közlik, hogy ők bizony anyai kérésre és bírósági felhasználás céljából állították ki pszichológiai véleményt:

Hogyan hazudott Bagaméri László tagintézmény-vezető a pszichológiai véleményről?

Szerkesztőnk közérdekű adatkérés keretében volt kíváncsi arra, hogy vajon a Szarvasi Pedagógiai Szakszolgálat vezetője, Bagaméri László eltitkolja-e az anyukával folytatott mutyit, a 100/008/2022. iktatási számmal ellátott pszichológiai véleményt. Bagaméri úrban nem csalódtunk, szemrebbenés nélkül azt hazudta, hogy édesanya kérésére, gyermek felügyeleti jog megváltoztatásának ügyében nem készített pszichológiai véleményt az intézmény:

Dávid Ilona főigazgató: szülői felügyeleti jog, kapcsolattartás ügyében pszichológiai véleményt, javaslatot nem készít intézményünk

Megkerestük a Békés Megyei Pedagógiai Szakszolgálat főigazgatóját, Dávid Ilona főigazgató asszonyt. Arra voltunk kíváncsiak, hogy az egyes tagintézmények a bíróság illetve a gyámhivatal feladatkörébe tartozó szülői felügyeleti joggal, illetve kapcsolattartással összefüggésben kiállíthat-e gondozószülő felkérésre pszichológiai véleményt:

Főigazgató asszony válasza egyértelmű: nevelési alkalmasság, illetve szülői felügyeleti jog, kapcsolattartás tárgyában nem folytat szakmai tevékenységet az intézmény

Saját állásfoglalásával ment szembe Dávid Ilona főigazgató asszony – rendben van a szarvasi mutyi, Bagaméri László következmények nélkül hazudozhat

Dávid Ilona főigazgató asszony válasza annak reményével töltötte el szerkesztőségünket, hogy a szarvasi urambátyám-mutyi nem marad következmények nélkül, így hát ismét megkereste szerkesztőnk a főigazgató asszonyt, valamint Bagaméri László tagintézmény-vezetőt. Bagaméri úrhoz 14, míg főnökéhez 4 kérdést intézett szerkesztőnk:

Bagaméri László úr nem válaszolt, főnöke, Dávid Ilona főigazgató asszony szerint rendben van a szarvasi tagintézmény urambátyám-szerű működése, és a mutyi eltitkolása is:

Dávid Ilona szerint „az ellátott és megvizsgált esetekben nem történt igazságügyi szakértő kompetencia-körébe tartozó szakértői vélemény vagy pszichológiai vélemény készítése”, holott korábban azt írta, hogy „szülői felügyeleti jog, szülői kapcsolattartás ügyében pszichológiai véleményt nem készít intézményünk. Az ilyen jellegű pszichológiai vélemény az igazságügyi szakértő kompetenciakörébe tartozik”. Dávid Ilona alkalmazottja, Medvegy Ágnes ellátást vezető pszichológus az apai kapcsolattartás vonatkozásában annak módosítására, felülvizsgálatára tett javaslatot, méghozzá gyermek felügyeleti jog megváltoztatásának ügyében, az édesanya kérésére, ami a főigazgató asszony utóbb már rendben talált.

Dávid Ilona szerint az intézményük nem végez diagnosztizálást, ehhez képest azonban Medvegy Ágnes a Világjáték nevű diagnosztikai (és terápiás) eljárást alkalmazta és közölte az eredményét:

A szarvasi szakmai nívót jelzi az is, hogy Medvegy Ágnes szerint a Világjáték explorációs teszt. A Világjáték projektív-pszichodiagnosztikai teszt. Ezek után az is kérdéses, hogy Medvegy Ágnes részt vett-e a Magyar Individuálpszichológiai Egyesület és a Polcz Alaine Alapítvány Világjáték-képzésén.

A Medvegy-Bagaméri-mutyi a Szarvasi Járásbíróságon és a Szarvasi Gyámhivatalban

Medvegy-Bagaméri-féle pszichológiai véleményt a Szarvasi Járásbíróságon a gondozószülő – mint alperes – fel­használta, a bíróság 7.P.20.004/2022/8. számon iktatta.

A Szarvasi Járásbíróság 7.P.20.004/2022/9. számú, ideiglenes intézkedés iránti kérelem tár­gyában hozott végzésének 5. oldal, 3. bekezdésében a benyújtott pszichológiai véleményt bi­zonyítékként a felperes terhére az alábbiak szerint értékelte, idézem:

„A bíróság az alperes által becsatolt a Békés Megyei Pedagógiai Szakszolgálat Szarvasi Tagintézményének 2022. február 15. napján kelt pszichológiai véleménye alapján megállapította, hogy a gyermek ágyba vizelési tünetei, étkezési problémái hátterében megállapított szorongás, melyek az apai kapcsolattartások után jelentkeztek, nem a gyermek egészséges fejlődését és a gyermek mindenekfelett álló érdekét támasztják alá a felperesi hivatkozással ellentétben”.

Annak ellenére, hogy Dávid Ilona főigazgató asszony szerint az igazgatása alá tartozó szarvasi tagintézmény nem avatkozik be kapcsolattartásba, a Szarvasi Gyámhivatalban is javaslatot tettek az apai kapcsolattartás megszüntetése, illetve felügyelt kapcsolattartásra csökkentése érdekében. Alább idézünk a Szegedi Törvényszék 10.K.700.564/2021/7. sz., felügyelt kapcsolattartást elrendelő közigazgatási határozat jogszerűsége tárgyú ítéletéből, melyben a Szegedi Törvényszék bírája, Dr. Tóth László zárta rövidre a szarvasi mutyit, és semmisítette meg a felügyelt kapcsolattartást elrendelő gyámhivatali határozatot:

Az alperes [Szarvasi Gyámhivatal – szerk.] 2021. március 31. napján kelt, BE-08/02/572-17/2021. számú határozatával módosított, 2021. március 24. napján kelt, BE-08/02/572-17/2021. ügyiratszámú határozatával az édesanya kérelmének helyt adott és a kapcsolattartásra jogosult felperes kapcsolattartási jogát korlátozta, és felügyelt kapcsolattartást rendelt el azzal, hogy a felperes jogosult a gyermekével folyamatos kapcsolattartás jogcímén minden hét csütörtöki napon
15.00 órától – 16.00 óráig a Szarvasi Család- és Gyermekjóléti Központ (5540 Szarvas,
Kossuth u. 56-58., továbbiakban: Központ) hivatalos helyiségében, szakember jelenlétében
kapcsolatot tartani. A felügyelt kapcsolattartás első időpontja: 2021. április 8. napja.


Az alperes [gyámhivatal – szerk.] védekezése

Eljárása során a Békés Megyei Pedagógiai Szakszolgálat Szarvasi Tagintézménye is aziránt
tett javaslatot, hogy a büntető ügy [lásd a Komóczi-féle szakvéleményt – szerk.] lezárásig célszerűbb a felügyelt kapcsolattartás elrendelése
.

Frissítés: Olvasónk hívta fel a figyelmünket arra, hogy Medvegy Ágnes pszichológus férje a Szarvasi Járási Hivatal hivatalvezető-helyettese, avagy az alábbi szervezeti ábra szerint Skorka András úr a Hatósági és Gyámügyi Osztály közvetlen felettese. A Szarvasi Pedagógiai Szakszolgálat ezek szerint nem csak a gondozószülővel, hanem a Szarvasi Járási Hivatallal is elfogultra mutyizta magát.

Természetesen szerkesztőségünk kíváncsi lesz arra, hogy a Belügyminisztérium köznevelési államtitkára, Dr. Maruzsa Zoltán Viktor úr hogyan értékeli a szarvasi mutyit és Dávid Ilona főigazgató asszony önmagával ellentmondó vizsgálati eredményét. A fejleményekről külön cikkben számolunk be.

Kérjük, iratkozzon fel a Szegyenpad.com
cikkértesítőjére:

SPAM-et azt nem, viszont a cikkeinket megjelenést követően azonnal küldjük!

Légy első hozzászóló

Válasz írása

Your email address will not be published.


*