Csepregi gyermekhalál – a Vas Vármegyei Főügyészség tájékoztatása szerint a gyermekeket érintő jelzés nem érkezett a Kőszegi Gyámhivatalhoz

Kép: 112press.hu / szegyenpad.com

Szerkesztőségünk a sajtó közérdekvédelmi szerepét gyakorolván törvényességi felügyeleti eljárás iránti kérelemmel fordult a csepregi gyermekhalál ügyében érintett Vas Vármegyei Kormányhivatal Kőszegi Járási Hivatal Gyámügyi Osztályával, valamint a Területi Gondozási Központ Csepreg Család- és Gyermekjóléti Szolgálatával szemben mivel felmerült annak gyanúja, hogy az érintett gyermekvédelmi szervek mulasztást követtek el. Az alábbiakban nyilvánosságra hozzuk a Vas Vármegyei Főügyészég T.FK.2337/2023/1-II. számú, szerkesztőségünkhöz címzett vizsgálati tájékoztatóját.

„A gyámhatósághoz ezt megelőzően a gyermekeket érintő jelzés nem érkezett, a gyermekek védelembe vételére irányuló eljárás a hatóságnál nem volt folyamatban, a család nem került a gyámhatóság látókörébe, így a gyermekeket érintően intézkedési kötelezettség elmulasztása sem terhelheti a gyámhatóságot” – Vas Vármegyei Főügyészség.

Szerkesztőségünk nem ért egyet azon főügyészégi állásponttal, miszerint a közérdekvédelmi ügyészség nem vizsgálhatja a gyermekjóléti központok eljárásait, mivel a ügyészség közérdekvédelmi feladatairól szóló 3/2012. (I. 6.) LÜ utasítás 70/A. § (1) és (2) bekezdései szerint a gyermek- és ifjúságvédelemmel kapcsolatos ügyészi feladatok közé tartozik a gyermekjóléti központok vizsgálata is: „Az ügyész bármely gyermekvédelmi szolgáltató tevékenységet folytató intézménynél az ellenőrzést soron kívül végzi el, ha a kiskorú jogainak sérelmével járó jogsértés vagy jogsértő mulasztás jut a tudomására”. Az előbbiek alapján a Legfőbb Ügyészséghez fogunk fordulni.

Légy első hozzászóló

Válasz írása

Your email address will not be published.


*